• ไทย
  • English

WHO WE ARE ?

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จํากัด (BPS-TECH) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยประกอบธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า IT และวัสดุก่อสร้างครบวงจร โดย เริ่มจากการเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม “Kitting Box” ซึ่งเป็นระบบ Supply Chain Management ให้กับกลุ่มผู้รับเหมา และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช้ันนําของ ไทยที่ตอบสนองเรื่องความรวดเร็ว ควบคุมต้นทุน ลดการสูญเสีย สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน และต่อยอดเป็นนวัตกรรมบ้านอัจฉริยะ ขยายธุรกิจFurniture Built-in พร้อมวางระบบ Network เพื่อรองรับอุปกรณ์ Smart Home, Solar Cell, EV Charger อีกทั้งยังวางระบบ Data Center ซึ่งเป็นรากฐานของธุรกิจ ขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ด้วยทีมที่มุ่งมั่น ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดย เป้าหมายคือความพอใจสูงสุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับการลงทุนของลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นโดย SME D Bank โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 62 ล้านบาท มีพนักงาน มากกว่า 100 คน มีอาคารและคลัง สินค้ากว่า 6,000 ตรม. บริษัทฯ มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2567

OSS

One Smart Supply

DECiT

Decoration & Information Technology

OSF

One Smart Factory

KITTING BOX

บริษัท บิ๊กไพศาลโปรเจค จำกัด ผู้จัดจำหน่ายและคิดค้นระบบ Kitting Box ได้รับความไว้วางใจ จากบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำในประเทศให้ทำการจัดส่งสินค้าให้กับทางโครงการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 10 ปี ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัทฯ มีฐานข้อมูล โครงการในการจัดส่งสินค้า ในรูปแบบ ระบบ Kitting Box มากกว่า 500 โครงการ จากในอดีตจนถึงปัจจุบัน

ENERGY SOLUTION SOLAR ROOFTOP

Solar Rooftop is a power generation system that can be installed in residential homes, Office buildings, factory buildings, car park roofs, which the system will generate electricity to be used in conjunction with the electrical distribution system. Effectively reduce your monthly electricity bill.

OUR CUSTOMERS