• ไทย
  • English

About us

WHO WE ARE ?

บริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จํากัด (BPS-TECH) ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548 โดยประกอบธุรกิจจําหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า IT และวัสดุก่อสร้างครบวงจร โดย เริ่มจากการเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรม “Kitting Box” ซึ่งเป็นระบบ Supply Chain Management ให้กับกลุ่มผู้รับเหมา และผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช้ันนําของ ไทยที่ตอบสนองเรื่องความรวดเร็ว ควบคุมต้นทุน ลดการสูญเสีย สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน และต่อยอดเป็นนวัตกรรมบ้านอัจฉริยะ ขยายธุรกิจFurniture Built-in พร้อมวางระบบ Network เพื่อรองรับอุปกรณ์ Smart Home, Solar Cell, EV Charger อีกทั้งยังวางระบบ Data Center ซึ่งเป็นรากฐานของธุรกิจ ขนาดเล็กไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่ ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ด้วยทีมที่มุ่งมั่น ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดย เป้าหมายคือความพอใจสูงสุด และผลตอบแทนที่คุ้มค่า กับการลงทุนของลูกค้า

ปัจจุบันบริษัทฯ ถือหุ้นโดย SME D Bank โดยมีทุนจดทะเบียนรวม 62 ล้านบาท มีพนักงาน มากกว่า 100 คน มีอาคารและคลัง สินค้ากว่า 6,000 ตรม. บริษัทฯ มีแผนจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2567

VISION & MISSION

วิสัยทัศน์ (Vision)

บริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อออนาคตที่สดใส Innovative Service for a bright future

พันธกิจ (Mission)

  • เป็นองค์กรที่ทันสมัยเน้นการใช้เทคโนโลยี
  • สร้างทีมงานมืออาชีพมีความคิดสร้างสรรค์
  • คิดค้นนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า – เป็นศูนย์ One Stop Service สําหรับลูกค้า

เป้าหมาย (Goal)

ทําให้ลูกค้ามีความพึงพอใจ และคุ้มค่ากับการลงทุน Make customer satisfied and worth the investment

MILESTONE

2548
START A BUSINESS

ก่อตั้งบริษัทฯ ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Big-Electric"

2551
TF-FITTING UDS

สร้างผลิตภัณฑ์ Electrical Conduit Fitting ภายใต้เครื่องหมายการค้า Tf-Thai Fitting และ Main Distribution Board ภายใต้เครื่องหมายการค้า "UDS"

2552
KITTING BOX

สร้างสรรค์บริการ "Kitting Box" การจัดชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งระบบให้กับโครงการที่อยู่อาศัยของ บ.อสังหาริมทรัพย์ ชั้นนำของไทย

2554
BP-PIPE

สร้างผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า PVC และ uPVC มาตรฐาน TIS ภายใต้เครื่องหมายการค้า "BP-Pipe"

2559
บริษัทจัดการพลังงาน และ INNOVATION

ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นบริษัทจัดการพลังงานจาก ESCO นำผลิตภัณฑ์ SmartHome เข้าสู่ตลาด ภายใต้เครื่องหมายการค้า "B-LINK" และ "CLIMAX"

2560
WAREHOUSE

สร้างอาคารคลังสินค้า พื้นที่กว่า 14,000 ตร.ม. บนถนนเทพารักษ์ จ.สมุทรปราการ และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 30 ล้านบาท ในปีถัดไป

2562
SME D BANK

ได้รับการร่วมทุนจาก SME D Bank โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 62 ล้านบาท

2563
OFFICE RENOVATED

ปรับปรุงอาคารสำนักงานใหม่บนพื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม. บนถนนสุขุมวิท จ.สมุทรปราการ

2564
PREMIER PARTNER

ร่วมมือกับ เดลต้า ลงนามเป็น Premier Partner เพื่อจำหน่าย UPS และ Data Center

ร่วมมือกับ INDEX Livingmall และ HAFELE ในการทำการตลาดด้าน Furniture และอุปกรณ์ Fittings

2565
SIGNED CONTRACT

ลงนามเซ็นสัญญาการเป็นตัวแทนจำหน่ายสายไฟ และสายสัญญาณสำหรับระบบสื่อสาร กับบริษัท สายไฟฟ้า เอ็มซิโอ ดราก้า ในกลุ่ม Prysmian Group

2566
PLAN TO SET

วางแผนที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย