CAREERS
Bigphaisan Project Company Limited.
บริษัท บิ๊กไพศาล เป็นแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใหญ่มากแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล นอกเหนือจากบริการขายหน้าร้านแล้ว บริษัทฯ ยังมีการจัดส่งสินค้าตามความต้องการ อย่างเร่งด่วนด้วยรถบริการจัดส่งครอบคลุมทุกเส้นทาง
Bigphaisan Project Company Limited.
เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ต้องการรับสมัครตำแหน่งดังต่อไปนี้
ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 2     Position
View Detail 
 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 
พนักงานประจำรถ 2     Position
View Detail 
 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • มีความขยันอดทน ทำตามหัวหน้ามอบหมายงานให้ได้ครบถ้วน
 
ช่างไฟฟ้า 2     Position
View Detail 
 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากําลัง และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
 
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ 2     Position
View Detail 
 
 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์งานตรวจสอบคุณภาพ 3 ปี ขึ้นไป
 • สามารถเริ่มงานได้ทันที
 
เจ้าหน้าที่ Sale Engineer 2 ตำแหน่ง     Position
View Detail 
 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากําลัง และสาขาที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการเจรจาต่อรองเป็นอย่างดี
                 ปรับปรุง 27-08-2562
 
เจ้าหน้าที่ Sales 2     Position
View Detail 
 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี
             ปรัยปรุ่ง 27-08-2562
 
วิศวกรไฟฟ้าประมาณราคา 2     Position
View Detail 
 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย อายุ 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้ากําลัง
 • มีประสบการณ์ ในการทํางาน 2 ปีขึ้นไป ถอดแบบ วิเคราะห์ประมาณการต้นทุนแต่ละโครงการ 
 • วางแผนงานโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ต้องการ 
 • ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้า และรายงานผลการดําเนินงานให้ผู้จัดการได้ทราบถึงความก้าวหน้า
 • อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบให้
              ปรับปรุง 27-08-62

 
เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย 1     Position
View Detail 
 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทุ่มเท มีเวลาให้กับงาน
 • มีความละเอียดรอบครอบ
 • มีทักษะที่ดีในการเจรจา และนำเสนอ สามารถประสานงานกับบุคลากรในองค์กร และหน่วยงานอื่นได้อย่างดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และงานที่ได้รับผิดชอบ
              ปรับปรุง 27-08-2562
 
เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า 2     Position
View Detail 
 
  คุณสมบัติผู้สมัคร
 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 20-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 1 ปี
              ปรับปรุง 27-08-2562
 

หมายเหตุ : ทุกตำแหน่ง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ : โบนัสปีละ 2 ครั้ง ,มีรถรับ-ส่งพนักงาน เสื้อยูนิฟอร์ม ประกันสังคม ประกันชีวิต ตรวจสุขภาพประจำปี ท่องเที่ยวประจำปี

ผู้สนใจกรุณาส่งจดหมายพร้อมแนบหลักฐานสมัครมาที่
25/34-38 , 47-51 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 หรือ
E-mail : hrmgr@big-electric.com

สอบถามรายละเอียดได้ที่
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2755-2688-94#120, 084-387-8209 หรือ
แฟกซ์มาได้ที่เบอร์ : 0-2380-5097-99

COPYRIGHT © 2016 BIGPHAISAN PROJECT COMPANY LIMITED. ALL RIGTHS RESERVED.