ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท บี-อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือทางวิชาการด้านเทคโนโลยี Home Automation & Security

COPYRIGHT © 2016 BIGPHAISAN PROJECT COMPANY LIMITED. ALL RIGTHS RESERVED.