ปลายสัปดาห์ ( วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม ) ลูกค้าจากประเทศพม่า เข้าเยี่ยมบริษัทของเรา ( คลังสินค้า-บิ๊กไพศาล )

และ ทีมผู้บริหารได้แนะนำสินค้าของบริษัท และการดำเนินการโครงสร้างธุรกิจของบริษัท

COPYRIGHT © 2016 BIGPHAISAN PROJECT COMPANY LIMITED. ALL RIGTHS RESERVED.