ในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ทางบริษัท บิ๊กไพศาล โปรเจค จำกัด ได้จัดงานเลี้ยงประจำปี

COPYRIGHT © 2016 BIGPHAISAN PROJECT COMPANY LIMITED. ALL RIGTHS RESERVED.