บิ๊กไพศาล โปรเจคฯ ร่วมกับ บริษัท บาซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรางสายไฟคุณภาพสูง ผลิตในยุโรป

โดยคุณปิยะศักดิ์ พิเชษฐนาวิน (Regional Director-Asia-Pacific)

มาให้ความรู้และเทคนิคในการขายและติดตั้ง เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

COPYRIGHT © 2016 BIGPHAISAN PROJECT COMPANY LIMITED. ALL RIGTHS RESERVED.